call for papers

CALL FOR PAPERS

Zapraszamy Autorów i Autorki do nadsyłania tekstów do bieżącego wydania NOM

Po jedenastu latach od powstania Orgii Myśli powołujemy do życia Nową Orgię Myśli – magazyn filozoficzno-kulturalno-polityczno-społeczno-literacki oraz ochotniczą spółdzielnię kulturotwórców.

Akty erekcyjne nowej inicjatywy, która kontynuując tradycję OM chce zarazem stanowić nową odsłonę w historii myśli orgiastycznej
w Polsce, znajdziecie na stronie głównej. Nową OM powołują do życia: Jacek Dobrowolski, współtwórca i współzałożyciel OM, jej ostatni redaktor naczelny; oraz Marcin Polak, filozof i orgiastyk.

Zapraszamy serdecznie do nadsyłania tekstów: esejów filozoficznych, literackich, o sztuce, recenzji książkowych, teatralnych i filmowych, opinii, polemik, fragmentów prozy, listów (500-5000 słów) –
do naszego magazynu internetowego. Na adres: redakcja@nowaorgiamysli.pl Temat przewodni numeru bieżącego jest podwójny: rozkosz w czasach zarazy/o czym się nie mówi? (Dopuszczamy też teksty spoza tematu, o ile zgodne są z ogólnym programem NOM.)

Rozkosz w czasach zarazy – jak w czasach kryzysów, narastającego napięcia, upadku demokracji – pozostać afirmatywnym? Jak być lekkim, tanecznym i nie dać się na tym złapać? Jak żyć pełnią życia, gdy życie przynosi wciąż nowe fronty opresji, walki, przetrwania?

O czym się nie mówi? – czyli o czym mówi się z największym trudem, rzadziej niż by na to zasługiwało? Co się przemilcza i dlaczego? O czym mówi się tylko szeptem lub „między nami mówiąc”? Jakie są dzisiaj
w dyskursie publicznym i jego okolicach bliższych i dalszych, także prywatnych czy intymnych, największe tabu lub też największe tajemnice poliszynela?

Prosimy o teksty na tematy z dziedziny filozofii, kultury, polityki, literatury, sztuki – w eseistycznym duchu, czyli hołdujące zasadom literackości i stylu indywidualnego przed zasadami akademicko-publicystycznymi: naszą wskazówką dla potencjalnych autorów pozostaje dewiza „filozofia jest literaturą”.

Redakcja NOM