WWW

Call for papers 02/2016

Drugi numer NOM przed nami. Zapraszamy autorów do nadsyłania tekstów.

Szanowni Państwo, Autorki i Autorzy, zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru Nowej Orgii Myśli:

 

ART IS A DRUG

 

   Nietzsche twierdził, że sztuka jest wielką umożliwicielką życia. Jednocześnie uznawał ją za środek znieczulający człowieka skonfrontowanego z bólem i tragizmem istnienia. Sztuka i tylko sztuka. Aby nie umrzeć od prawdy. Nietzsche wygłaszał te sądy na kilka dekad przed upowszechnieniem się telewizji. Internet miał nadejść dopiero ponad wiek później. Wydaje się, że funkcję wyznaczoną sztuce przez Nietzschego spełniają dziś o wiele skuteczniej odbiorniki telewizyjne oraz Facebook; ale jeśli tak, to czy sztuka jest nam jeszcze w ogóle do czegokolwiek potrzebna? Jakie inne tradycyjne (lub nie) cele speł­niać dziś może jeszcze sztuka? Czy wyraża indywidualność? Czy kształtuje czło­wieka?

   W porównaniu z innymi dziedzinami ludzkiej aktywności, takimi jak praca, polityka czy nauka, sztuka sprawia wrażenie słabej, nieważnej. Czy sztuka jest rzeczywiście słaba? A jeśli nie jest, to na czym polega jej siła i moc oddziaływania? Czy sztuka nie jest aby wyłącznie opium dla wąskiej podklasy klasy średniej? Czy sztuka powinna się angażować w sprawy społeczne, czy raczej nie powinna? A jeśli powinna, to w jaki sposób? Jaka jest w dzisiejszym świecie funkcja sztuki? Czy sztuka jest dogasającą pozostałością minionych epok, których łabędzim śpiewem stał się postmodernizm, czy może jest wręcz przeciwnie, i przed sztuką otwierają się dziś nowe horyzonty artystycznej eksploracji? Jaka jest sztuka dziś? Jaka będzie jutro?

   Zapraszamy wszystkich, których powyższe lub podobne do nich problemy pobudzają do myślenia i pisania, do nadsyłania na adres redakcji NOM: redakcja@nowaorgiamysli.pl tekstów (esejów, felietonów, rozmów, recenzji) o objętości do 5 tys. słów, w terminie do 30 września 2016 roku.

                                                                                           Redakcja NOM

DATA PUBLIKACJI: 26 sierpnia 2016
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 18 września 2016