medytacje w teatrze

Spotkanie wokół książki Marcina Polaka

Medytacje o ostatniej filozofii

Zapraszamy na spotkanie w Warszawie 15 czerwca w Teatrze Powszechnym

Czym jest filozofowanie? Jedna z odpowiedzi jest taka, że jest ono myśleniem. Pomyślmy na przykład o idei sądu ostatecznego. Idea ta odwołuje się do idei sprawiedliwości, która w swoim najgłębszym rdzeniu jest ideą porządku (stąd waga jako atrybut Temidy, ważenie i mierzenie win). Potrzeba porządku podyktowała ludziom wyobrażenie sądu ostatecznego. Wyrażenie „istnieje sąd ostateczny” oznacza: „istnieje ostateczny porządek”. Rzeczywistość jest koniec końców porządkiem. Gdyby był chaos, wtedy chwalonego przez społeczność sprawiedliwego władcę mogłoby spotykać po śmierci cierpienie a znienawidzonego tyrana – wieczna radość. W przygodnej rzeczywistości, w której sąd jest jednym z kulturowych epizodów, wszystko jest możliwe. Wiara w ostateczny porządek przejawia się u osób religijnych na dwa sposoby: naukowy, kiedy wierzą, że rzeczywistość jest matematyką, oraz moralny, kiedy wierzą, że po śmierci ktoś oceni naszą moralność, zważy winy, osądzi, wyda wyrok, winnych ukaże (miecz Temidy, miecz Chrystusa, piekło) a ofiary nagrodzi niebem.

Czytelnik może się spodziewać podobnych rozważań na każdej stronie Medytacji. Obszar problemowy, w którym porusza się uwaga medytującego to: reifikacja i dehumanizacja, pornografia, czas, nieskończoność, zagubienie, sceptycyzm, umieranie i śmierć, ewentualność cudów, nihilizm, etyka, strach.

Spotkanie i rozmowa odbędzie się 15 czerwca w Warszawie w Teatrze Powszechnym, ul. Jana Zamoyskiego 20, godz. 20.30

O Medytacjach o ostatniej filozofii Marcina Polaka porozmawiają:

Olga Kłosiewicz

Andrzej Leder

Autor

Prowadzenie: Jacek Dobrowolski

IMG_6167

Spis esejów zawartych w książce:

Pośród rzeczy drżący głos
Jej wysokość pornografia
Samowiedza zagubionych
Śmierć heraklitejczyków
Przez trwogę
Po nihilizmie albo abisalizm
Sąd ostateczny
Postromantyczność
Cuda
Mirakulizm Jacka Malczewskiego
Zwierzę samotresujące
Nihilistyczna epoche
Przemiany
Limes


Strona wydarzenia na Facebooku tutaj.

Polecamy również lekturę jednego z esejów będących częścią Medytacji o ostatniej filozofii, a opublikowanego na naszych łamach w ubiegłym roku:

PO NIHILIZMIE ALBO ABISALIZM

Ewa Kalinowska Bajek, Korzenie - żółte nenufary, olej na płótnie, 120 x 100 cm, 2015-2016

 

Zapraszamy na inspirujące spotkanie!


O uczestnikach spotkania:

Andrzej Leder – profesor filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor głośnej, nominowanej do Literackiej Nagrody NIKE 2015 książki „Prześniona rewolucja” (2014), w której zastosował kategorie psychoanalityczne do opisu najnowszej historii Polski. Opublikował również „Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku” (1997), „Nieświadomość jako pustka” (2001), „Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit” (2007), „Rysa na tafli” (2016) a także, po angielsku, „The Changing Guise of Myths” (2013).

Olga Kłosiewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Specjalizuje się w estetyce i socjologii kultury. Autorka książek: „Zwierzęta Zaratustry” (2011), współautorka, razem ze Stefanem Kłosiewiczem, książki „Przyroda w polskiej tradycji” (2011) oraz, w dziedzinie historii i teorii sztuki, autorka serii „Tajemnice sztuki”. Nagradzana nauczycielka akademicka Uniwersytet­­­u Warszawskiego oraz edukatorka ODN.

Jacek Dobrowolski – doktor filozofii, pisarz, nauczyciel. Współzałożyciel i współredaktor Nowej Orgii Myśli oraz starej Orgii Myśli. Autor książek: „120 godzin, czyli upadek pewnego dżentelmena” (2006), „Filozofia głupoty” (2007), „Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego” (2015), „Sztuka człowieka nowoczesnego” (2016), „Niewolnicy i panowie. Sześć i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego” (2017) oraz, w języku angielskim, „The Rise and Fall of Modern Man” (2017); laureat nagrody literackiej Fundacji Kultury, trzykrotny finalista konkursu na esej filozoficzny im. Barbary Skargi. Jest adiunktem w Instytucie Filozofii UW.

Marcin Polak – doktor filozofii, eseista, dwukrotny stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Redaktor magazynu „Nowa Orgia Myśli”. Autor książek „«Urojone-nic». Postmodernistyczna metafizyka Stanislasa Bretona” (2014), „Trauma bezkresu. Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni” (2016) oraz najnowsza, z 2018 roku „Medytacje o ostatniej filozofii”. Poza tekstami filozoficznymi jest również autorem tekstów krytycznych o sztuce.