Etyka_numer specjalny_CFP_kadr

Inność (Obcość)

Call for Papers pisma Etyka

Redakcja czasopisma „Etyka”, wydawanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza nabór artykułów do monograficznego numeru poświęconego zagadnieniu o b c o ś c i ( i n n o ś c i ).

W Call for Papers redakcyjnym czytamy:

„Naszym zamiarem jest identyfikacja tego problemu z punktu widzenia zarówno ontologicznego, jak i antropologicznego, politycznego, a przede wszystkim – moralnego. Interesują nas różne metody w podejmowaniu obcości (empiryczna, historyczna,[post]strukturalistyczna, analityczna, fenomenologiczna itp.) i różne sposoby problematyzowania tej kwestii. Chcielibyśmy zastanowić się: kim jest obcy (lub też inny)? Jakie są jego figury i reprezentacje? Jaka jest ich historia i percepcja?
Przede wszystkim zaś: jakie postawy wobec obcych (innych) można wyróżnić w kulturze europejskiej i jakie projekty polityczne są niezbędne, by oswoić zjawisko ich wykluczania? W szczególności chcielibyśmy znaleźć odpowiedź na kilka pytań i rozwinąć wybrane zagadnienia:

 • Kim jest obcy (inny)? Jak jest konstruowana i jak może być
  dekonstruowana granica między ja/my a obcym/obcymi?
 • Jakie są źródła ksenofobii?
 • Czy antysemityzm stanowi nadal realne zagrożenie dla
  spójności społecznej?
 • Jakie są (mogą być) moralne fundamenty ksenofilii?
 • Kim będą obcy w przyszłości (migranci, zwierzęta, cyborgi, AI)?
 • Współczesne znaczenie i funkcje postawy tolerancji.
 • Wartość i znaczenie: gościnności, polityki uznania, polityki wielokulturowości.
 • Kosmopolityzm: starożytny, kantowski, współczesny; istota,
  projekty, funkcje kulturowe i polityczne.

Bardzo gorąco zachęcamy Państwa do przemyślenia tematu obcości (inności) i napisania tekstu, który pozwoli rozwinąć jej pojęcie w kontekście etyki.”

Termin naboru: 1 grudnia 2018.
Planowana publikacja: luty–marzec 2019.
Język numeru: polski.
Teksty publikowane w czasopiśmie „Etyka” są recenzowane.
Redaktorzy numeru: Jakub Dadlez, Magdalena Środa.

kontakt: etyka@uw.edu.pl

Więcej informacji na stronie pisma tutaj.

 

 

DATA PUBLIKACJI: 4 października 2018
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 4 października 2018