Andrzej Coryell

Andrzej Coryell

Andrzej Coryell urodził się w Warszawie. Jest autorem zbioru wierszy Les chameaux du myope (Caractères, Paryż 1978), powieści Spółka z lwem (Czytelnik, Warszawa 1986), przełożonej na język francuski i wydanej przez Actes Sud, oraz dwóch zbiorów aforyzmów i małej prozy: Gronostaj ubrany w króla (Jeden Świat, Warszawa 2007) i Niewierność nad wiernościami (Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2015). Swoje myśli i przypowieści publikował w czasopismach filozoficznych i literackich. Zrealizował dwa filmy krótkometrażowe Album rodzinny 1939-1945 (2002) i Wodną kaligrafię (2004).


W 2018 r. ukaże się przekład Niewierności nad wiernościami w języku włoskim L'INFEDELTÀ SOPRA OGNI FEDELTÀ (Edizioni Joker, Novi Ligure) oraz trzeci zbiór aforyzmów i małej prozy Cień wieży Babel (Austeria, Kraków).

Artykuły tego autora: