Bogdan Banasiak

Bogdan Banasiak

Profesor filozofii, tłumacz i muzyk, kieruje Zakładem Teorii Kultury w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ. Zajmuje się przede wszystkim D. A. F.  de Sade'em, Nietzschem oraz współczesną filozofią francuską, a także  Rousseau, Schopenhauerem, Stirnerem, Artaudem, Rousselem, Pieyre de Mandiarguesem, Schulzem, częściowo również tradycją grecką (Heraklit, Arystyp). Autor pierwszej polskiej monografii poświęconej Derridzie: Filozofia "końca filozofii". Dekonstrukcja Jacquesa Derridy (I wyd. 1995, II wyd. 1997, III wyd. 2007). Inicjator, redaktor, tłumacz i komentator krytycznego wydania Dzieł de Sade'a: Dzieła, t. 1: Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu (1996); Dzieła, t. 2: Pisma polityczne (1997). Uważany jest za czołowy w kraju autorytet w dziedzinie dekonstrukcji J. Derridy, nomadologii G. Deleuze'a oraz myśli Markiza de Sade. Inicjator i Prezes nieoficjalnego Towarzystwa im. Markiza de Sade (1989 rok). Współtwórcza i dyrektor Festiwalu Filozofii oraz Nietzsche seminarium. W roku 2006 opublikował rozprawę habilitacyjną uwzględniającą prekursorski walor filozofii Sade'a wobec Nietzschego i współczesności: Filozofia integralnej suwerenności. Zarys systemu Markiza de Sade. W tym samym roku ukazało się drugie wydanie książki, poprawione i uzupełnione, pt. Integralna potworność. Markiz de Sade - filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje "śmierci Boga".


W roku 2007 opublikował książkę Słońce ekstazy, noc melancholii. Rzecz o Raymondzie Rousselu (pierwszą tego typu pozycję na polskim rynku) oraz III wydanie (przejrzane i poszerzone) pracy Filozofia "końca filozofii". Dekonstrukcja Jacquesa Derridy. Od roku 2010 jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego (w skład którego wchodzą najwybitniejsi polscy nietzscheaniści) przygotowywanej edycji Dzieł wszystkich Friedricha Nietzschego. Od roku 2011 jest redaktorem serii wydawniczej "Filozofia francuska" (Wydawnictwo Officyna, Łódź).


Obecnie przygotowuje trzy książki: monografię Gillesa Deleuze'a, pracę o związkach Sade'a z Rewolucją Francuską oraz pracę o roli postaci Nadczłowieka w filozofii i kulturze (gł. Nietzsche, Stirner, Artaud, Bataille, Sade).

Artykuły tego autora: