Dariusz Jacek Bednarczyk

Dariusz Jacek Bednarczyk

ur. w Jeleniej Górze. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, magister administracji.  Parokrotnie wyróżniony w ogólnopolskich konkursach literackich. Publikuje od 2010 roku zarówno w sferze poetyckiej jak i prozatorskiej: Fabularie, Dworzec Wschodni, Poezja dzisiaj, Migotania, Kultura Connect Magazine (Australia), Inter-, Znaj, Częstochowski Magazyn Literacki Galeria, Jutrzenka (Pismo Polaków w Mołdawii), Menażeria - toruński magazyn kulturalny, Kwartalnik Irkucki, Protokół Kulturalny, Akant, Nestor, Ex Libris 43 bis, Mole, Kozirynek, Magazyn Kulturalny Wobec, Magazyn Zapisz. Tłumaczony na angielski oraz rosyjski.
Artykuły tego autora: