Elżbieta Pakszys

Elżbieta Pakszys

Elżbieta Pakszys, prof. UAM dr hab./senior w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 30 lat prowadzi badania interdyscyplinarnej problematyki płci/rodzaju (gender), zwłaszcza filozoficznej i politycznej myśli kobiet. Uczestniczy w wielu krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach badawczych dotyczących współczesnej kondycji kobiet w nauce. Jest autorką i wydawczynią licznych publikacji polskich i zagranicznych z zakresu filozofii nauki i epistemologii feministycznej, m.in. serii Humanistyka i Płeć I-III (1995-1999), Między naturą a kulturą: kategoria płci/rodzaju w poznaniu (2000), Międzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne (2005), Women in Analytical Philosophy: the Lvov-Warsaw School, the Vienna Circle and the Anglo-American Tradition [w:] Einheit und Vielfalt der Gegenwartphilosophie, (hrsg.) Philip Schmidt / Anja Weiberg (Peter Lang, 2012.); Przekraczanie granic: uwarunkowania sukcesu kobiet w poznaniu “Etyka” 45/2012 ;Transgresje albo przekraczanie granic: wybitne kobiety w nauce wczoraj i dziś,[w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, (red.) Patrycja Chudzicka-Dudzik, Elżbieta Durys (Łódź 2014); Kobiety wybitne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej: perspektywa feministyczna 20 lat później, [w:] Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, (red.) Dariusz Łukaszewicz, Ryszard Mordarski (Bydgoszcz 2016).
Artykuły tego autora: