Ewa Stusińska

Ewa Stusińska

(ur. 1984), doktor nauk humanistycznych. Studiowała filologię polską i psychologię. Obroniła doktorat pt. „Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku". Publikowała m.in. w „Dwutygodniku”, „Twórczości”, „Res Publice Nowej”. Interesuje się zjawiskami wykluczanymi przez dyskurs publiczny i przyznaje do szczerego zainteresowania pornografią, która niejedno ma imię. "W sercu mieć dobro, a w głowie - trochę dzikiego porno".
Artykuły tego autora: