Gabriela Sitek

Gabriela Sitek

(1984 r.), doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Absolwentka filologii polskiej na UW i podyplomowych studiów wiedza o kulturze PAN. Członkini Grupy Okołofotograficznej prowadzącej działania z zakresu animacji kultury. Publikowała teksty m.in. w “Kwartalniku Filmowym”, „Ekranach”, „Mediach – Kulturze – Komunikacji Społecznej”, „Kulturze Liberalnej”. Współpracowała z kwartalnikiem „Res Publika Nowa” jako sekretarz i członkini redakcji. Współpracuje z Gazetą,pl jako redaktorka.
Artykuły tego autora: