Grażyna Smalej

Grażyna Smalej

Artystka wizualna, przede wszystkim malarka, absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP (dyplom w 2001 roku). Laureatka wielu nagród i autorka szeregu wystaw. W 2016 wspinała się po górach. Weszła na Mount Everest kilka razy. Ostatnio zajęła się pszczołami i lata w kosmos.
Artykuły tego autora: