Jan Hartman

Jan Hartman

Filozof, publicysta i działacz społeczny. Profesor zwyczajny UJ, stały współpracownik i felietonista "Polityki". Autor kilkunastu książek, m. in. "Heurystyka filozoficzna", "Techniki metafilozofii", "Przez filozofię", "Bioetyka dla lekarzy", "Głupie pytania". Zajmuje się wszystkim i niczym.
fot. Konrad K. Pollesch
Artykuły tego autora: