Katarzyna Dębska

Katarzyna Dębska

socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką struktury klasowej i relacjami rodzinnymi ze szczególnym uwzględnieniem relacji między rodzeństwem.

(fot. Agnieszka Prochowicz)
Artykuły tego autora: