Katarzyna Szopa

Katarzyna Szopa

Pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury oraz współczesnych teorii feministycznych, a w szczególności wokół filozofii Luce Irigaray, w której seminariach uczestniczyła i której poświęciła rozprawę doktorską pisaną pod opieką prof. Krystyny Kłosińskiej. Autorka monografii naukowej Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray (Lupa Obscura, Wydawnictwo IBL, w druku). Od 2014 roku współpracuje z prof. Luce Irigaray, wraz z którą współorganizuje wydarzenia naukowe, konferencje i promocje książek oraz prowadzi stronę internetową filozofki: www.workingwithluceirigaray.com. Tłumaczyła teksty Luce Irigaray na język polski. Publikowała m.in. na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Czasu Kultury”, „Praktyki Teoretycznej”, „FA-artu” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”.
Artykuły tego autora: