Maciej Libich

Maciej Libich

Maciej Libich (ur. 1996) – student filologii polskiej w Kolegium MISH UW. Współzałożyciel kwartalnika „Wizje”, w którym redaguje działy „Proza” oraz „Przekład”; redaktor działu „Przekład” w kwartalniku „Inter-”. Teksty krytycznoliterackie, eseje, tłumaczenia oraz wywiady publikował w „Zeszytach Literackich”, „Nowych Książkach”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Odrze”, „Znaku”, „ha!arcie” „eleWatorze”, „Małym Formacie”, „Kontencie”, „Kontakcie”, „artPapierze” i innych. Zajmuje się diarystyką XX wieku, bada dzienniki Jana Józefa Szczepańskiego. Mieszka na warszawskim Powiślu.
Artykuły tego autora: