Małgorzata Oczak

Małgorzata Oczak

Małgorzata Oczak - ur. 1980, mieszka w Zielonkach, pisze prozę i poezję, doktor psychologii, do 2013 roku pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i SWPS w Katowicach, obecnie właścicielka palarni kawy Coffee Proficiency, mama. Tom: „Pobaw się ze mną”, z którego pochodzą wiersze powstał w trakcie studiów SLA (Studia Literacko Artystyczne UJ) pod opieką Miłosza Biedrzyckiego.
Publikacje w czasopismach literackich: Helikopter, maj 2017; Salon Literacki, czerwiec 2017; Nowa Orgia Myśli, czerwiec 2017; Kontent, wrzesień 2017; EleWator, w druku; Inter, w druku.

Artykuły tego autora: