Mateusz Chról

Mateusz Chról

ur. 1995 w Lublinie. Filozof, intelektualista, eseista, swego czasu również krytyk teatralny i filmowy. Przedstawiciel trzeciej kultury, czyli prądu intelektualnego, który integruje wyniki nauk przyrodniczych z problematyką tradycyjnie podejmowaną na gruncie humanistyki. Zdarzyło mu się napisać kilka esejów filozoficznych dla „Racjonalisty”, publikował także regularnie artykuły w lubelskim magazynie teatralnym „Proscenium” oraz teksty krytyczne dla niezależnych portali filmowych. Uczestniczy aktywnie w konferencjach naukowych, gdzie porzuca literacko-eseistyczne podejście na rzecz podejścia analitycznego i naturalistycznego. Obecnie interesuje się filozofią psychiatrii, szczególnie anomaliami w kontekście dynamiki świadomości przedrefleksyjnej; a także opracowuje teorię emergencji społecznej i kulturowej, opierając się na zjawiskach intencjonalności umysłowej oraz intersubiektywności. W ramach aktywności intelektualnej angażuje się w krytykę kultury, szczególnie obecne w niej dychotomie: umysł-ciało, rozum-emocje, natura-kultura, podmiot-przedmiot. Lubi filmy, festiwale muzyczne i lenistwo. Stara się nie mieć opinii na temat rzeczywistości, ale mu nie wychodzi. Dlatego pisze teksty.
Artykuły tego autora: