Michel Onfray

Michel Onfray

Michel Onfay urodził się 1 stycznia 1959 roku. Po dwudziestu latach pracy na stanowisku profesora filozofii w liceum technicznym w Caen porzucił państwową posadę, żeby w 2002 roku stworzyć i prowadzić w Caen Uniwersytet Ludowy. Napisał przeszło pięćdziesiąt książek tłumaczonych na ponad dwadzieścia pięć języków. Po polsku ukazały się: „Manifest hedonisty”, „Traktat ateologiczny”, „Zmierzch bożyszcza” oraz „Antypodręcznik filozofii”. Michel Onfray jest w filozofii przedstawicielem nurtu hedonistycznego, ateistycznego i materialistycznego, bliski poglądom anarchio-indywidualistycznym, twórczo kontynuuje myśl Arystypa z Cyreny, Diogenesa z Synopy, Lukrecjusza, Vâtsyâyany, Montaigne’a, Spinozy, Holbacha, Nietzschego, Proudhona i Camusa. Jest członkiem komitetu honorowego Association pour le droit de mourir dans la dignité (Stowarzyszenia na rzecz prawa do godnej śmierci), którego główne postulaty to powszechny dostęp do terapii paliatywnej oraz legalizacja eutanazji i samobójstwa w asyście lekarza.
Artykuły tego autora: