Marcin Niewirowicz

Marcin Niewirowicz

Urodził się w 1985 roku w Słubicach. Dwukrotnie nominowany do nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina. Publikował m. in. w „Arteriach”, „Ruchu Muzycznym”, „Dwutygodniku”, „Odrze” i „Zeszytach Literackich”. Pracuje w Bibliotece Narodowej. Mieszka w Warszawie. Fotografuje. „Dociekania strefy” (Nisza, 2017) są jego debiutem książkowym.
Artykuły tego autora: