Monika Płatek

Monika Płatek

- dr hab. prof. UW, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest Kierowniczką Zakładu Kryminologii. Prowadzi także zajęcia na gender studies w Polskiej Akademii Nauk.

(fot. Krzysztof Żuczkowski)
Artykuły tego autora: