Maksymilian Wolski

Maksymilian Wolski

Maksymilian Wolski – ur. 1976 w Warszawie. Humanista z inklinacjami antyhumanistycznymi. Wieloletni redaktor starej Orgii Myśli, obecnie redaktor Nowej. W życiu nowoczesnym najwyżej ceni anonimowość; stara się mieć jak najmniej cech szczególnych; z największą starannością unika posiadania twarzy i publicznej tożsamości.

Born in 1976 in Warsaw. Humanist with anti-humanist inclinations. Longtime editor of the old Orgia Myśli (orgy of thoughts), now editor of the New. In modern life he values anonymity the most; He tries to have as little special features as possible; with the greatest care he strives to avoid having a face and “public identity”.
Artykuły tego autora: