Renata Ziemińska

Renata Ziemińska

Renata Ziemińska – profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, kierowniczka Zakładu Epistemologii, członkini Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Jest założycielką i redaktorką naczelną kwartalnika „Analiza i Egzystencja”. W roku 1994 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, na przełomie lat 1997-1998 odbyła staż na Uniwersytecie w Oksfordzie, prowadziła badania jako visiting research fellow pod kierunkiem Sally Hines w Centre for Interdisciplinary Gender Studies, University of Leeds (2016) oraz jako visiting scholar pod kierunkiem Marthy Nussbaum w Center for the Study of Gender and Sexuality, The University of Chicago (2017). Realizuje grant NCN Czym jest płeć? Filozoficzna analiza na bazie informacji biologicznych i społecznych (2015-2018). Opublikowała książki: Epistemologia Rodericka M. Chisholma (Bydgoszcz 1998), Eksternalizm we współczesnej epistemologii (Szczecin 2002), Historia sceptycyzmu (Toruń 2013), The History of Skepticism. In Search of Consistency (Frankfurt am Main 2017), przełożyła podręcznik R. Chisholma Teoria poznania (Lublin 1994). Obecnie pracuje nad książką na temat niebinarnego pojęcia płci.
Artykuły tego autora: