Witold Wachowski

Witold Wachowski

Teoretyk kognitywistyki społeczno-kulturowej, entuzjasta dizajnu dla mas. Realizuje projekt badawczy „Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny" w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jednocześnie przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Założył  i prowadzi Projekt Avant (obejmujący czasopismo Avant, serię konferencji znanych jako „Trendsy” oraz inne aktywności upowszechniające interdyscyplinarność w nauce). Ostatnio w ramach zainteresowań badawczych tropi afordancje seksualne i płciowe oraz usytuowanie normatywności.
Artykuły tego autora: