Piotr Augustyniak

Piotr Augustyniak

Piotr Augustyniak (1977), krakowski filozof, uprawiający nieprzyzwoity trans myślenia na greckich biesiadach, w późnośredniowiecznych beginażach oraz na nietzscheańsko-heideggerowskich bezdrożach. Ostatnio wydał, zdaniem wielu obrazoburczą, książkę o polskiej duszy, pt. Homo polacus. Jesienią ukaże się jego wykładnia Platońskiego Fedona, pt. Aporetyczna nieśmiertelność.
Artykuły tego autora: