WWW

Call for papers 05/2017

Feminizm bez granic

Zapraszamy do pierwszego wydania feministycznego Nowej Orgii Myśli „Feminizm bez granic”

Drogie Badaczki i Drodzy Badacze!

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do feministycznego numeru Nowej Orgii Myśli. Chcemy w nim pomieścić różnorodność i wielość dziedzin, tematów, stylów i poglądów. Termin realizacji to jesień tego roku!

Poniżej wstępne informacje i zagadnienia; chętnie odpowiemy na pytania, będziemy wdzięczne za zadeklarowanie się, a także za rozsyłanie informacji dalej w feministyczną wspólnotę.

 

Czy mózg ma płeć? To podchwytliwe pytanie socjobiologii skolonizowało wyobraźnię masową w latach 90-tych wyznaczając późną falę back-lashu. Feminizm drugiej fali, który w Polsce ciągle jest w epoce „przyjmowania się” zrewolucjonizował paradygmat naszego myślenia o jednostce, systemie społecznym, patriarchalnych skryptach i „imprintach” w takich obszarach jak podmiotowość, samostanowienie, władza polityczna, moralność, cielesność, seksualność, by wymienić tylko kilka. Od lat 70. przestrzeń osobistej wolności związana jest z osobistą (czytaj „genderową”) emancypacją. Wydaje się, że polska transformacja zderzyła się z wytworami nowoczesności.

Jaka jest dzisiaj kondycja feminizmu w kontekście polskim? Jak rozumiana jest przemoc symboliczna i dosłowna ze względu na płeć. Czy „różnica płci” jest kategorią filozoficzną? W jakich obszarach kobiety w Polsce są najbardziej dyskryminowane? W jaki sposób zrozumieć nowe (post)humanistyczne propozycje teoretyczne jak „nowy materializm” czy „biocentryczna równowaga”? W jaki sposób językiem filozoficznym, prawnym, psychologicznym, socjologicznym, politycznym, etycznym, estetycznym (czy jakimkolwiek innym) można wyznaczać nowe pola wolności dla kobiecości i dla kobiet?

Zapraszamy do pierwszego numeru feministycznego Nowej Orgii Myśli „Feminizm bez granic”.

Zaproszenie do współpracy z nami przyjęły już Monika Płatek, Iwona Chmura-Rutkowska, Joanna Bednarek, Magdalena Środa, Pola Dwurnik, Ola Hirszfeld, Maria Sadowska, Anna Porek, Agata Pyzik, Agata Czarnacka.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami, w imieniu redakcji Nowej Orgii Myśli

Agata Araszkiewicz i Aleksandra Derra
(redaktorki numeru)

 

DATA PUBLIKACJI: 16 września 2017
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 21 grudnia 2017