plakat-na-nom-jacka_wersja-z-paskiem_jasne

Dyskusja o „Sztuce człowieka nowoczesnego”

Fundacja na rzecz myślenia im. B. Skargi
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Nowa Orgia Myśli

Zapraszają na spotkanie i dyskusję poświęcone książce Jacka Dobrowolskiego, finalistce 3 edycji konkursu na esej filozoficzny im. B. Skargi, pt. „Sztuka człowieka nowoczesnego”

Udział wezmą: prof. Agata Bielik-Robson, prof. Jan Hartman, oraz autor książki. Dyskusję poprowadzi Tomasz Stawiszyński.

8 grudnia 2016, godz. 18.30, MSN, Sala z mozaiką

„Sztuka człowieka nowoczesnego” to zbiór trzynastu esejów z pogranicza historii sztuki, historii myśli oraz antropologii filozoficznej nowoczesności, których tematem przewodnim jest ideologiczny rozwój człowieka i jego samowiedzy w czasach nowożytnych i nowoczesnych (XV-XXI w.). Wychodząc od materiału dostarczonego przez sztukę (zarówno sztuki piękne, jak i literaturę czy poezję), rozumianą specyficznie przez autora jako „antropofaniczną”, czyli objawiającą człowieka samemu sobie, książka zdaje sprawę z dziejów intelektualnych Zachodu pojmowanych jako proces skończony, dający się podzielić na fazy, wczesną, dojrzałą i późną – przyjmując za perspektywę aktualności, zarówno w sferze społecznej, jak i sferze sztuki, właśnie tę ostatnią kategorię, eseje tworzą łącznie długofalową narrację o źródłach, korzeniach i genealogii aktualności: aktualnej kondycji człowieka (późnej nowoczesności) i aktualnego stanu spraw świata zglobalizowanego, późnego kapitalizmu – a to zwłaszcza z punktu widzenia świata sztuki. W szczególności, książka omawia z bliższej,odbiegającej od kanonu, krytycznej i ironicznej perspektywy znaczenie pojęć takich jak renesans, klasycyzm, romantyzm, modernizm i postmodernizm, umieszczając je w perspektywie historyczno-antropologicznej (np. „człowiek romantyczny” jako jeden z momentów rozwoju samowiedzy człowieka nowoczesnego). Czytelnika zainteresować może w tej książce wartki, lekki i dowcipny nierzadko styl, bogactwo odniesień i skojarzeń, ogólnohumanistyczny wymiar wywodu (książka jest skierowana nie tylko do specjalistów, ale i w ogóle do wszystkich zainteresowanych tym, czym jest człowiek, i jak wyraża go sztuka, kiedyś i dziś) – a także z oryginalnej perspektywy zarysowana „powtórka” z historii sztuki Zachodu.

Z książki:

„W późnej nowoczesności postkatastrofalnej futurologia, cała perspektywa przyszłości, staje się negatywna: zróbmy wszystko, aby nie powtórzył się horror, to horyzont naszych obowiązków wobec nadchodzących pokoleń – przy czym w głębi duszy chyba nikt nie wierzy, że się on prędzej czy później nie powtórzy, być może w większej skali (…)”

Strona wydarzenia na Facebooku tutaj.

Fragmenty książki w Nowej Orgii Myśli: