Jakub M. Wiśniewski

Jakub M. Wiśniewski

- muzyk, tekściarz, pisze prozę. Publikował m.in. w "Dzienniku Polskim", Korporacji Ha!art, "Wizjach", "Helikopterze", kwartalniku "KONTENT", "Interze-", "Obszarach Przepisanych", "Stonerze Polskim", "Popmodernie", "Stronie Czynnej", "Zupełnie Innym Świecie". Uczestnik pracowni Biura Literackiego "Pierwsza książka prozą 2020". Wokalista duetu Kirszenbaum, z którym nagrał w Polskim Radiu debiutancki album "Stypa komedianta" (Karrot Kommando, 2019)
Artykuły tego autora: