Joanna Szkudlarek

Joanna Szkudlarek

Doktorantka filozofii na Uniwersytecie Gdańskim. Rozprawę doktorską pisze pod kierunkiem prof. Pawła Dybla z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W pracy badawczej zajmuje się brytyjską teorią psychoanalityczną. Poza filozofią zajmuje się tłumaczeniami tekstów psychoanalitycznych, animacją kultury i twórczością na styku sztuki performance i improwizacji muzycznej.
Artykuły tego autora: